Cărți publicate

Autor: Valentina-Ștefania Matei
Titlul cărții: „The Consumer Society and the Post Modern Woman: Sophie Kinsella’s Novels”
ISBN: 978-606-9712-29-0
Autor: ELENA TURZA
Titlul cărții: CULEGERE DE JOCURI FOLOSITE IN SCOPUL DEZVOLTARII PROCESELOR PSIHICE COGNITIVE
ISBN: 978-606-9712-28-3

Shortcut To Size V1.4 APK App Download: Get Free Access Gym Bodybuilding Workout On Android – Software ON buy testosterone propionate online bulking supplement stack bodybuilding, best supplement stack to get ripped – vincent bulldog palace

Autor: HEMEN TATIANA
Titlul cărții: „Modalităţi de sprijinire a familiei în contextul educaţiei preşcolare”
ISBN: 978-606-9712-27-6
Coordonatori:
Insp. prof. dr. CRISTINA MARIAN-IONESCU Insp. prof. MIHAI MORAR
Prof. LOREDANA ELENA VOICU
Prof. DIANA GABRIELA CHIRIȚĂ
Titlul cărții: GHID METODOLOGIC III-auxiliar curricular-
ISBN: 978-606-9712-24-5
Autor: Elena Loredana Voicu
Titlul cărții: – ACTUL LECTURII -ÎNTRE DORINŢĂ ŞI OBLIGATIVITATE
ISBN: 978-606-9712-26-9
Autor: Ana Enea
Titlul cartii: Terra o planetă uimitoare – curs optional –
ISBN: 978-606-9712-20-7
Autor: Dumitrașcu Alina
Titlul cărții:„MATEMATICĂ PENTRU CLASA a X-a.Profil matematică-informatică -Auxiliar curricular”
ISBN: 978-606-9712-23-8
Autor: Dumitrașcu Alina
Titlul cărții: „ANALIZĂ MATEMATICĂ CLASA a XI-a -Profil matematică-informatică. Auxiliar curricular”
ISBN: 978-606-9712-22-1
Autor: Dumitrașcu Alina
Titlul cărții: GHID DE PREGĂTIRE LA MATEMATICĂ-BACALAUREAT-Profil matematică-informatică”
ISBN: 978-606-9712-21-4
Autor: Olariu Florin-Iulian
Titlul cărții: „Delimitări practice privind strategiile experiențiale de optimizare a performanțelor școlare în învățământul primar”
ISBN: 978-606-9712-19-1
Autor: Olariu Florin-Iulian
Titlul cărții: „Delimitări teoretice privind strategiile experiențiale de optimizare a performanțelor școlare în învățământul primar”
ISBN: 978-606-9712-18-4
Autor: MOVILĂ LĂCRĂMIOARA
Titlul cărții: ANALIZĂ COMPARATIVĂ PRIVIND SISTEMELE EDUCAȚIONALE DIN ROMÂNIA ȘI ITALIA
ISBN: 978-606-9712-17-7
Autor: MOVILĂ LĂCRĂMIOARA
Titlul cărții: ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII MOTRICE A ȘCOLARILOR MICI PRIN INTERMEDIUL ȘTAFETELOR ȘI PARCURSURILOR APLICATIVE
ISBN: 978-606-9712-16-0
Autor: LECEANU MONICA-ELENA
Titlul cărții: VALENŢE ETICE ŞI ESTETICE ÎN LITERATURA PENTRU COPII
ISBN: 978-606-9712-15-3
Autor: LECEANU MONICA-ELENA
Titlul cărții: EDUCAȚIA ECOLOGICĂ A ELEVILOR DIN CLASELE PRIMARE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚI
ISBN: 978-606-9712-14-6
Autor: Iacob Mihaela
Titlul cărții: „Valențe informative ale utilizării metodei proiectelor în grădiniță”.
ISBN: 978-606-9712-13-9
Coordonator: Nicoleta Alexandra Ungureanu;
Titlul cărții: Incursiuni Didactice Contemporane (vol. I)
ISBN: 978-606-9712-12-2
Autor: Dragoș Huțuleac
Titlul cărții: AGORA VIRTUALĂ SAU FILOSOFIA COMUNITĂȚILOR ONLINE
ISBN: 978-606-9712-10-8
Autor: Cristian Macsim
Titlul cărții: COOPERAREA POLIȚIENEASCĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
ISBN: 978-606-9712-11-5
Coordonator: Gabriela Condrache
Titlul cărții: „Ex – libris SCRIPTURAM”
ISBN: 978-606-9712-09-2
Coordonator: Gabriela Condrache
Tilul cărții: „Ex – libris POETICA”
ISBN: 978-606-9712-08-5
Autor: Rodica Magdalena Hofnăr
Titlul cărtii: „GHIDUL UNESCO PENTRU EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ”
ISBN: 978-606-9712-04-7
Autor: Anca Nădășan
Tilul cărții: „Ce mai citesc astăzi elevii de gimnaziu? Ghid metodologic de lectură”.
ISBN: 978-606-9712-06-1
Autor: Ulici-Călăuz Mariana
Titlul cărții: „Developing communicative skills through music”
ISBN: 978-606-9712-07-8
Autori: Leceanu Monica-Elena și Movilă Lăcrămioara
Titlul cărții: „Primii pași în istorie -caietul elevului de clasa a IV-a-”
ISBN: 978-606-9712-03-0
Coordonatori: ILONA-CORNELIA RIZEA, CRISTINA MARIAN-IONESCU, MIHAI MORAR, LOREDANA-ELENA VOICU
Titlul cartii: Ghid metodologic – auxiliar curricular (vol II)
ISBN: 978-606-9712-00-9
Autor: Alina Irimescu
Titlul cartii: „De la frondă la kitsch în literatura română a secolului XX”
ISBN: 978-606-9712-02-3
Autor: Rodica Magdalena Hofnăr
Titlul cartii: „To Kill a Mocking Bird – a Resource in Teaching American Culture and Civilization”
ISBN: 978-606-9712-01-6
Autor: Petruse Alina-Teodora
Titlul cărții: TIPURI DE JOCURI CU EFICIENŢĂ SPORITĂ DESFĂŞURATE ÎN GRĂDINIŢĂ LA GRUPA MARE
ISBN: 978-606-95082-8-2
Autor: Petruse Alina-Teodora
Titlul cărții: JOCUL DIDACTIC MATEMATIC METODA EFICIENTĂ ÎN PROCESUL DE PREDARE ÎNVĂȚARE A MATEMATICII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR
ISBN: 978-606-95082-7-5
Autor: Simona Gabriela Oțel;
Titlul cărții: MONOGRAFIA COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN DIN JUDEȚUL NEAMȚ;
ISBN: 978-606-95082-6-8;
Autor: IULIA ELISA SUDITU
Titlul cărții: „Teaching English Through The Use Of Victorian Novels and Their Film Adaptations”
ISBN: 978-606-95082-5-1
Autor: Verman Ioana
Titlul cartii: APROXIMAREA FUNCŢIILOR CU POLINOAME ŞI POLINOAME TRIGONOMETRICE
ISBN: 978-606-95082-4-4
Autor: Monica-Georgeta COLBAN
Titlul cartii: Verbul – trăsături morfologice, valori sintactice şi stilistice
ISBN: 978-606-95082-2-0
Autor: Monica-Georgeta COLBAN
Titlul cartii: La place et le rôle de la traduction didactique dans la classe de FLE
ISBN: 978-606-95082-3-7
Autor: BOTOȘ MIHAELA LENUȚA
Titlul cărții: „Metode interactive de formare și dezvoltare a personalității elevilor de clasa pregătitoare”
ISBN: 978-606-95082-1-3
Autor: Bari Mihaela
Titlul cărții: ROLUL JOCURILOR DE MIȘCARE ÎN CREȘTEREA EFICIENȚEI LECȚIEI DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT LA NIVELUL CICLULUI PRIMAR
ISBN: 978-606-95082-0-6
Autor: György Mária-Magdalena
Titlul cartii: Együttműködés motiválása játékos tanulás által kisiskolás korban a hatékony tanulás érdekében
ISBN: 978-606-95081-9-0
Autor: Ballai Tünde Melinda
Titlul cartii: ANYANYELVI KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE KÖZMONDÁSOK, SZÓLÁSOK ÉS TALÁLÓS KÉRDÉSEK SEGÍTSÉGÉVEL ELEMI OSZTÁLYOKBAN
ISBN: 978-606-95081-8-3
Autor: CIORTAN FLORIN FLORIAN
Titlul cărții: STRATEGII DIDACTICE ÎN REZOLVAREA PROBLEMELOR DE COLINIARITATE ŞI CONCURENŢĂ ÎN GIMNAZIU
ISBN: 978-606-95081-7-6
Volum colectiv: „GHID METODOLOGIC- AUXILIAR CURRICULAR -”
Coordonatori:
-PROF. ILONA-CORNELIA RIZEA, INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, I.S.J. PRAHOVA;
-PROF. DR. CRISTINA MARIAN-IONESCU, INSPECTOR ȘCOLAR, I.S.J. PRAHOVA;
-PROF. MIHAI MORAR, INSPECTOR ȘCOLAR, I.S.J. PRAHOVA;
-PROF. LOREDANA – ELENA VOICU, COLEGIUL ECONOMIC ,,VIRGIL MADGEARU”, PLOIEȘTI;
ISBN: 978-606-95081-6-9
Autor: Marioara Rîșco
Titlul cărții: UN EXCURS ÎN ANTROPONIMIA UNEI COMUNITĂȚI ROME
ISBN: 978-606-95081-5-2
Autor: Popa Crina Diana
Titlul cartii: ARITMETICA ÎN INELUL POLINOAMELOR
ISBN: 978-606-95081-4-5
Volum colectiv: PERSPECTIVE MODERNE ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT ACTUAL
Coordonatori:
– Cristina MARIAN-IONESCU
– Mihai MORAR
– Loredana Elena VOICU
– Diana Gabriela CHIRIȚĂ
ISBN: 978-606-95081-2-1
Autor: Volari Adriana
Titlul cartii: METODE ȘI STRATEGII DIDACTICE FOLOSITE ÎN PREDAREA-ÎNVĂȚAREA ȘI EVALUAREA ELEMENTELOR DE RELAȚIE ÎN FRAZĂ
ISBN: 978-606-95081-3-8
Autor: Frunzete Mădălina – Elena
Titlul Cartii: CERCETĂRI FIZIOLOGICE LA SPECII ALE GENULUI ROSA L. (Familia rosaceae)
ISBN: 978-606-95081-1-4
Autor: Doboș Maria
Titlul Cartii: EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR. IMPACT ȘI ATITUDINI DETERMINATE
ISBN: 978-606-95081-0-7

 

Coordonator: Dragoș Huțuleac

Titlul cărții:Școala românească între trecut, prezent și viitor (volum colectiv)

ISBN: 978-606-95022-1-1

Autor: Mihaela Sandu

Titlul cărții: STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE UTILIZATE LA ORELE DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

ISBN: 978-606-95022-0-4

Autor: Gorgovan Mirela

Titlul cartii: METODE ŞI STRATEGII DIDACTICE ÎN PREDAREA SUBSTANTIVULUI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

ISBN: 978-606-95022-2-8

Autor:Stratu Georgiana Ramona

Titlul cartii: CONSILIEREA COPIILOR CU PĂRINŢI DIVORŢAŢI CU SCOPUL CREŞTERII RANDAMENTULUI ŞCOLAR AL ACESTORA

ISBN: 978-606-95022-3-5

 

Autor: PALINCAŞ NATALIA
Titlul cartii: PARTICULARITĂŢI ALE FORMĂRII DEPRINDERILOR
DE SCRIERE CORECTĂ LA CLASELE I ŞI a II – a
ISBN: 978-606-95022-4-2
Autor: Carmen-Gabriela Călugăru
Titlul cartii: Cavalerul și măștile sale în romanul medieval
ISBN: 978-606-95022-6-6
Autor: Carmen-Gabriela Călugăru
Titlul cartii: ÎMBOGĂȚIREA ȘI ACTIVIZAREA VOCABULARULUI ÎN LECȚIILE DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ DIN
CICLUL GIMNAZIAL
ISBN: 978-606-95022-7-3
Autor: Hompot Monika
Titlul cartii: Imagistica de rezonanță magnetică aplicată în medicină
ISBN: 978-606-95022-5-9
Autor: Verman Ioana
Titlul cartii: ECUAŢII ALGEBRICE CU COEFICIENŢI REALI
ISBN: 978-606-95022-8-0