Cărți publicate

Autor: Frunzete Mădălina – Elena
Titlul Cartii: CERCETĂRI FIZIOLOGICE LA SPECII ALE GENULUI ROSA L. (Familia rosaceae)
ISBN: 978-606-95081-1-4
Autor: Doboș Maria
Titlul Cartii: EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR. IMPACT ȘI ATITUDINI DETERMINATE
ISBN: 978-606-95081-0-7

 

Coordonator: Dragoș Huțuleac

Titlul cărții:Școala românească între trecut, prezent și viitor (volum colectiv)

ISBN: 978-606-95022-1-1

Autor: Mihaela Sandu

Titlul cărții: STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE UTILIZATE LA ORELE DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

ISBN: 978-606-95022-0-4

Autor: Gorgovan Mirela

Titlul cartii: METODE ŞI STRATEGII DIDACTICE ÎN PREDAREA SUBSTANTIVULUI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

ISBN: 978-606-95022-2-8

Autor:Stratu Georgiana Ramona

Titlul cartii: CONSILIEREA COPIILOR CU PĂRINŢI DIVORŢAŢI CU SCOPUL CREŞTERII RANDAMENTULUI ŞCOLAR AL ACESTORA

ISBN: 978-606-95022-3-5

 

Autor: PALINCAŞ NATALIA
Titlul cartii: PARTICULARITĂŢI ALE FORMĂRII DEPRINDERILOR
DE SCRIERE CORECTĂ LA CLASELE I ŞI a II – a
ISBN: 978-606-95022-4-2
Autor: Carmen-Gabriela Călugăru
Titlul cartii: Cavalerul și măștile sale în romanul medieval
ISBN: 978-606-95022-6-6
Autor: Carmen-Gabriela Călugăru
Titlul cartii: ÎMBOGĂȚIREA ȘI ACTIVIZAREA VOCABULARULUI ÎN LECȚIILE DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ DIN
CICLUL GIMNAZIAL
ISBN: 978-606-95022-7-3
Autor: Hompot Monika
Titlul cartii: Imagistica de rezonanță magnetică aplicată în medicină
ISBN: 978-606-95022-5-9
Autor: Verman Ioana
Titlul cartii: ECUAŢII ALGEBRICE CU COEFICIENŢI REALI
ISBN: 978-606-95022-8-0