Cărți publicate

Coordonator: Gabriela Condrache
Titlul cărții: „Ex – libris SCRIPTURAM”
ISBN: 978-606-9712-09-2
Coordonator: Gabriela Condrache
Tilul cărții: „Ex – libris POETICA”
ISBN: 978-606-9712-08-5
Autor: Rodica Magdalena Hofnăr
Titlul cărtii: „GHIDUL UNESCO PENTRU EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ”
ISBN: 978-606-9712-04-7
Autor: Anca Nădășan
Tilul cărții: „Ce mai citesc astăzi elevii de gimnaziu? Ghid metodologic de lectură”.
ISBN: 978-606-9712-06-1
Autor: Ulici-Călăuz Mariana
Titlul cărții: „Developing communicative skills through music”
ISBN: 978-606-9712-07-8
Autori: Leceanu Monica-Elena și Movilă Lăcrămioara
Titlul cărții: „Primii pași în istorie -caietul elevului de clasa a IV-a-”
ISBN: 978-606-9712-03-0
Coordonatori: ILONA-CORNELIA RIZEA, CRISTINA MARIAN-IONESCU, MIHAI MORAR, LOREDANA-ELENA VOICU
Titlul cartii: Ghid metodologic – auxiliar curricular (vol II)
ISBN: 978-606-9712-00-9
Autor: Alina Irimescu
Titlul cartii: „De la frondă la kitsch în literatura română a secolului XX”
ISBN: 978-606-9712-02-3
Autor: Rodica Magdalena Hofnăr
Titlul cartii: „To Kill a Mocking Bird – a Resource in Teaching American Culture and Civilization”
ISBN: 978-606-9712-01-6
Autor: Petruse Alina-Teodora
Titlul cărții: TIPURI DE JOCURI CU EFICIENŢĂ SPORITĂ DESFĂŞURATE ÎN GRĂDINIŢĂ LA GRUPA MARE
ISBN: 978-606-95082-8-2
Autor: Petruse Alina-Teodora
Titlul cărții: JOCUL DIDACTIC MATEMATIC METODA EFICIENTĂ ÎN PROCESUL DE PREDARE ÎNVĂȚARE A MATEMATICII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR
ISBN: 978-606-95082-7-5
Autor: Simona Gabriela Oțel;
Titlul cărții: MONOGRAFIA COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN DIN JUDEȚUL NEAMȚ;
ISBN: 978-606-95082-6-8;
Autor: IULIA ELISA SUDITU
Titlul cărții: „Teaching English Through The Use Of Victorian Novels and Their Film Adaptations”
ISBN: 978-606-95082-5-1
Autor: Verman Ioana
Titlul cartii: APROXIMAREA FUNCŢIILOR CU POLINOAME ŞI POLINOAME TRIGONOMETRICE
ISBN: 978-606-95082-4-4
Autor: Monica-Georgeta COLBAN
Titlul cartii: Verbul – trăsături morfologice, valori sintactice şi stilistice
ISBN: 978-606-95082-2-0
Autor: Monica-Georgeta COLBAN
Titlul cartii: La place et le rôle de la traduction didactique dans la classe de FLE
ISBN: 978-606-95082-3-7
Autor: BOTOȘ MIHAELA LENUȚA
Titlul cărții: „Metode interactive de formare și dezvoltare a personalității elevilor de clasa pregătitoare”
ISBN: 978-606-95082-1-3
Autor: Bari Mihaela
Titlul cărții: ROLUL JOCURILOR DE MIȘCARE ÎN CREȘTEREA EFICIENȚEI LECȚIEI DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT LA NIVELUL CICLULUI PRIMAR
ISBN: 978-606-95082-0-6
Autor: György Mária-Magdalena
Titlul cartii: Együttműködés motiválása játékos tanulás által kisiskolás korban a hatékony tanulás érdekében
ISBN: 978-606-95081-9-0
Autor: Ballai Tünde Melinda
Titlul cartii: ANYANYELVI KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE KÖZMONDÁSOK, SZÓLÁSOK ÉS TALÁLÓS KÉRDÉSEK SEGÍTSÉGÉVEL ELEMI OSZTÁLYOKBAN
ISBN: 978-606-95081-8-3
Autor: CIORTAN FLORIN FLORIAN
Titlul cărții: STRATEGII DIDACTICE ÎN REZOLVAREA PROBLEMELOR DE COLINIARITATE ŞI CONCURENŢĂ ÎN GIMNAZIU
ISBN: 978-606-95081-7-6
Volum colectiv: „GHID METODOLOGIC- AUXILIAR CURRICULAR -”
Coordonatori:
-PROF. ILONA-CORNELIA RIZEA, INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, I.S.J. PRAHOVA;
-PROF. DR. CRISTINA MARIAN-IONESCU, INSPECTOR ȘCOLAR, I.S.J. PRAHOVA;
-PROF. MIHAI MORAR, INSPECTOR ȘCOLAR, I.S.J. PRAHOVA;
-PROF. LOREDANA – ELENA VOICU, COLEGIUL ECONOMIC ,,VIRGIL MADGEARU”, PLOIEȘTI;
ISBN: 978-606-95081-6-9
Autor: Marioara Rîșco
Titlul cărții: UN EXCURS ÎN ANTROPONIMIA UNEI COMUNITĂȚI ROME
ISBN: 978-606-95081-5-2
Autor: Popa Crina Diana
Titlul cartii: ARITMETICA ÎN INELUL POLINOAMELOR
ISBN: 978-606-95081-4-5
Volum colectiv: PERSPECTIVE MODERNE ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT ACTUAL
Coordonatori:
– Cristina MARIAN-IONESCU
– Mihai MORAR
– Loredana Elena VOICU
– Diana Gabriela CHIRIȚĂ
ISBN: 978-606-95081-2-1
Autor: Volari Adriana
Titlul cartii: METODE ȘI STRATEGII DIDACTICE FOLOSITE ÎN PREDAREA-ÎNVĂȚAREA ȘI EVALUAREA ELEMENTELOR DE RELAȚIE ÎN FRAZĂ
ISBN: 978-606-95081-3-8
Autor: Frunzete Mădălina – Elena
Titlul Cartii: CERCETĂRI FIZIOLOGICE LA SPECII ALE GENULUI ROSA L. (Familia rosaceae)
ISBN: 978-606-95081-1-4
Autor: Doboș Maria
Titlul Cartii: EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR. IMPACT ȘI ATITUDINI DETERMINATE
ISBN: 978-606-95081-0-7

 

Coordonator: Dragoș Huțuleac

Titlul cărții:Școala românească între trecut, prezent și viitor (volum colectiv)

ISBN: 978-606-95022-1-1

Autor: Mihaela Sandu

Titlul cărții: STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE UTILIZATE LA ORELE DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

ISBN: 978-606-95022-0-4

Autor: Gorgovan Mirela

Titlul cartii: METODE ŞI STRATEGII DIDACTICE ÎN PREDAREA SUBSTANTIVULUI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

ISBN: 978-606-95022-2-8

Autor:Stratu Georgiana Ramona

Titlul cartii: CONSILIEREA COPIILOR CU PĂRINŢI DIVORŢAŢI CU SCOPUL CREŞTERII RANDAMENTULUI ŞCOLAR AL ACESTORA

ISBN: 978-606-95022-3-5

 

Autor: PALINCAŞ NATALIA
Titlul cartii: PARTICULARITĂŢI ALE FORMĂRII DEPRINDERILOR
DE SCRIERE CORECTĂ LA CLASELE I ŞI a II – a
ISBN: 978-606-95022-4-2
Autor: Carmen-Gabriela Călugăru
Titlul cartii: Cavalerul și măștile sale în romanul medieval
ISBN: 978-606-95022-6-6
Autor: Carmen-Gabriela Călugăru
Titlul cartii: ÎMBOGĂȚIREA ȘI ACTIVIZAREA VOCABULARULUI ÎN LECȚIILE DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ DIN
CICLUL GIMNAZIAL
ISBN: 978-606-95022-7-3
Autor: Hompot Monika
Titlul cartii: Imagistica de rezonanță magnetică aplicată în medicină
ISBN: 978-606-95022-5-9
Autor: Verman Ioana
Titlul cartii: ECUAŢII ALGEBRICE CU COEFICIENŢI REALI
ISBN: 978-606-95022-8-0